Kapaciteti

Đuro Đaković Strojna Obrada : Glodanje

Glodanje

Isporuka i ugradnja toplinske izolacije,radovi na preventivnom i korektivnom održavanju,zamjena paraovoda, remontni radovi, izolatersko šamoterski radovi...
Đuro Đaković Strojna Obrada : Dubljenje

Dubljenje

Antikorozivna zaštita mostova, silosa, čeličnih konstrukcija, ugradnja svjetlarnika na rov proizvodne hale...
Đuro Đaković Strojna Obrada : Tokarenje

Tokarenje

Oblaganje krova i fasade panelima, isporuka materijala, oblaganje transportnih mostova, isporuka obloge protiv trošenja...
Đuro Đaković Strojna Obrada : Bušenje

Bušenje

Sanacija ravnog krova hidroizolacijskom trakom Protan, hidroizolacija ravnog krova aneksa radione, sanacija krova višestambenih zgrada...
Đuro Đaković Strojna Obrada : CNC obradni centri

CNC obradni centri

Termoelektrane (šamotiranje kotlova), cementare (ozid peći, hladnjaka klinkera, izmjenjivać toline, multi ciklon), rafinerije (ozid vaku peći i pripadajučih kanala)
Đuro Đaković Strojna Obrada : Brušenje

Brušenje

TE PLOMIN 2004 - ĐĐ Montaža d.d. - TE Osijek 2005 - HEP PROIZVODNJA d.o.o. - TE Osijek 2006 - HEP PROIZVODNJA d.o.o TE PLOMIN 2006 Radovi održavanja ĐĐ Montaža d.d.