Kapaciteti : CNC obradni centri : Horizontalno vertikalni dvopaletni CNC obradni centar

Horizontalno vertikalni dvopaletni CNC obradi centar

Horizontalno vertikalni dvopaletni CNC obradni centar : Horizontalno vertikalni dvopaletni CNC obradi centar

DECKEL MAHO DMC 125U


Godina proizvodnje    1999.
Veličina                 Radna površina (mm)                1000 x 800                 

Rotacioni stol (4 osi) da
Karakterstike x os 1250

y os 880

z os 800

konusni prihvati alata SK50

snaga motora 28 kW

broj paleta 2

izmjenjivač paleta 1000 x 800

broj okretaja

0-8000 o/min

Spremnik alata broj alata u spremniku 120
CNC sustav upravljanja DMG Heidenhain Mill PlusĐuro Đaković Strojna Obrada : Horizontalno vertikalni dvopaletni CNC obradni centar : Horizontalno vertikalni dvopaletni CNC obradi centar  :  
Đuro Đaković Strojna Obrada : Horizontalno vertikalni dvopaletni CNC obradni centar : Horizontalno vertikalni dvopaletni CNC obradi centar  :  
Đuro Đaković Strojna Obrada : Horizontalno vertikalni dvopaletni CNC obradni centar : Horizontalno vertikalni dvopaletni CNC obradi centar  :  
Đuro Đaković Strojna Obrada : Horizontalno vertikalni dvopaletni CNC obradni centar : Horizontalno vertikalni dvopaletni CNC obradi centar  :  
Đuro Đaković Strojna Obrada : Horizontalno vertikalni dvopaletni CNC obradni centar : Horizontalno vertikalni dvopaletni CNC obradi centar  :  
Đuro Đaković Strojna Obrada : Horizontalno vertikalni dvopaletni CNC obradni centar : Horizontalno vertikalni dvopaletni CNC obradi centar  :