SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

Politika kvalitete

Dugoročno poslovno opredjeljenje društva Đuro Đaković – Strojna obrada d.o.o. je potpuno ovladavanje kvalitetom, a kako bi kupcima ponudili proizvode i usluge koje u potpunosti zadovoljavaju njihove zahtjeve.

Radi postizanja toga cilja nužno je provođenje sustava upravljanja kvalitetom, njegovo održavanje i kontinuirano poboljšanje.

Naša misija je kvalitetom naših proizvoda, našom brzom reakcijom i fleksibilnošću našim kupcima produžiti vijek njihove opreme i smanjiti troškove održavanja. Omogućiti našim kupcima da lakše i stabilnije funkcioniraju oslanjajući se na nas kao na trajno rješenje u osiguravanju komponenti, remonta i novogradnje.

Stvaranje cjelovitih i jedinstvenih industrijsko-proizvodnih rješenja za tržišta željezničkih komponenti, opreme za eksploataciju nafte i plina kao i proizvodnje obnovljive energije.

Naša vizija je postati vodeći remonter tračničkih kolnih slogova u regiji , širiti se na strana tržišta nadzemne bušaće opreme za naftu (bušotinski zasuni, erupcioni uređaji, bušotinske glave).

Naše osnovne organizacijske vrijednosti su iskustvo, tehnologija i profesionalizam u odnosima prema kupcima i ostalim dionicima poslovanja u svim procesima.

Djelokrug rada Đuro Đaković – Strojna obrada d.o.o. obuhvaća razvoj, projektiranje, inženjering, proizvodnju i održavanje mehaničkih prijenosnika snage, strojnih komponenata, specijalnih ležajeva i opreme za naftnu industriju.

Svoje poslovanje vodimo kroz primjenu i trajno poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom koji se temelji na međunarodnoj normi ISO 9001 i API specifikaciji Q1., djeluje zajedno s ostalim sustavima upravljanja, poštujući zakonske uvjete i ostale propise.

Posebna pozornost posvećuje se:

- partnerskom odnosu prema kupcima i isporučiteljima proizvoda, usluga i procesa

- ispunjavanju zahtjeva kupaca te trajnom poboljšanju kvalitete proizvoda

- trajnom unapređenju procesa poslovanja

- povećanju svijesti svih zaposlenika i isporučitelja o pitanjima kvalitete

- temeljitom istraživanju svih odstupanja od ugovorene kvalitete proizvoda i usluga, nesukladnosti u sustavu,               reklamacija i prigovora

- očuvanju prirodnih resursa i očuvanju energije

- obaveznoj prevenciji od ozljeda

- internim auditima i upravinim ocjenama kao podlogama za poduzimanje popravnih, zaštitnih i ostalih radnji temeljenih na analizi rizika kako bi se osigurala učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom i njegovo trajno poboljšanje

Uprava Đuro Đaković – Strojna obrada d.o.o. definira ovu politiku, ista je obavezna za primjenu svima koji rade za ili u ime Đuro Đaković – Strojna obrada d.o.o., te sa njom upoznaje sve zainteresirane strane.

 Slavonski Brod, 10.01.2022. g.

                                                                                                   Direktor:

 Hrvoje Kekez univ.spec.oec.dipl.ing

 

 

Naziv

PDF format

816 kb