Proizvodni program : Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije : Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije su jedan od ključnih čimbenika budućeg razvoja Zemlje, stoga taj dio proizvodnje u našoj tvrtci zauzima posebnu ulogu. Proizvodnja komponenti za obnovljive izvore energije može se podijeliti na sljedeća područja:

  • Ležajevi za vjetroelektrane

  • Komponente za male hidrocentrale

Đuro Đaković Strojna Obrada : Komponente za male hidrocentrale
Tvrtka je, uz proizvodnju komponenti za vjetroelektrane, svoj asortiman proširila i na proizvodnju komponenti za male hidrocentrale.
Đuro Đaković Strojna Obrada : Ležajevi za vjetroelektrane
Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o. proizvodi više vrsta okretnih ležajeva pri čemu je jedna od njih namjenjena i za vjetroelektrane.