Proizvodni program : Obnovljivi izvori energije

Komponente za male hidrocentrale

Obnovljivi izvori energije : Komponente za male hidrocentrale
Tvrtka je, uz proizvodnju komponenti za vjetroelektrane, svoj asortiman proširila i na proizvodnju komponenti za male hidrocentrale. Proizvodnja komponenti za hidrocentrale je od iznimne važnosti, dok je najvažniji kupac ovakve opreme AB Montaža d.o.o.  
Đuro Đaković Strojna Obrada : Ležajevi za vjetroelektrane
Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o. proizvodi više vrsta okretnih ležajeva pri čemu je jedna od njih namjenjena i za vjetroelektrane.
Đuro Đaković Strojna Obrada : Obnovljivi izvori energije
Proizvodnja komponenti za obnovljive izvore energije može se podijeliti na sljedeća područja: Ležajevi za vjetroelektrane Komponente za male hidrocentrale