Profil tvrtke

POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA

POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA U GRUPI ĐURO ĐAKOVIĆ

 

Politika integriranog sustava upravljanja dio je cjelovite poslovne politike grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ, a primjenjuje se u ĐĐ Grupi d.d. i sljedećim povezanim Društvima:

ĐĐ INDUSTRIJSKA RJEŠENJA d.d.

ĐĐ STROJNA OBRADA d.o.o.

ĐĐ SPECIJALNA VOZILA d.d.

Politika je usmjerena prema najvažnijem cilju - postati tvrtka broj 1 u regiji po izvrsnosti svojih proizvoda i usluga te odnosa prema kupcima i ostalim dionicama poslovanja, poslovnim procesima, zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti svih osoba uključenih u poslovanje grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ i sigurnosti informacija.

Djelokrug rada grupe ĐURO ĐAKOVIĆ obuhvaća razvoj, projektiranje, inženjering, proizvodnju i održavanje:

petrokemijskih, energetskih i procesnih postrojenja, komponenti za ista i teških čeličnih konstrukcija,

specijalnih vojnih vozila i opreme, strojeva za razminiranje, industrijskih vozila, teretnih vagona,

mehaničkih prijenosnika snage strojnih komponenata, specijalnih ležajeva i opreme za naftnu industriju.

Svoje poslovanje vodimo kroz primjenu i poboljšanje integriranog sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravlja i sigurnosti koji se temelji na načelima međunarodnih normi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i BS OHSAS 18001:2007 i djeluje zajedno sa sustavom upravljanja energijom, poštujući zakonske uvjete i ostale propise.

Posebna pozornost posvećuje se:

partnerskom odnosu prema kupcima i dobavljačima, posebno tijekom usklađivanja termina, specifikacija i zahtjeva vezanih za kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlja i sigurnosti,

poboljšanju kvalitete proizvoda i procesa, sprječavanju onečišćenja, smanjenju generiranog opasnog otpada, detektiranju i otklanjanju uzroka zdravstvenih rizika, nesigurnih radnih uvjeta i loših sigurnosnih praksi,

stručnom osposobljavanju i povećanju svijesti svih zaposlenika ĐURE ĐAKOVIĆA i njihovih dobavljača o pitanjima upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zaštitom zdravlja i sigurnosti,

očuvanju prirodnih resursa i energije kroz njihovo racionalno korištenje te smanjenje, ponovnu uporabu, recikliranje i selektivno prikupljanje otpada,

obveznoj uporabi osobne zaštitne opreme koju moraju nositi sve rizicima izložene osobe tijekom boravka u prostorima ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe i svi zaposlenici ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe tijekom rada u tuđim prostorima,

temeljitom istraživanju svih incidenata koji su se dogodili ili mogli dogoditi,

ocjenama sustava upravljanja i internim auditima kao podlogama za poduzimanje popravnih i preventivnih radnji kako bi se osigurala efikasnost sustava i kontinuirano unapređenje.

Uprava ĐĐ Grupe d.d. definira politiku za cijelu grupu ĐURO ĐAKOVIĆ i ista je obvezna za primjenu svima koji rade u ime ĐURO ĐAKOVIĆ te s istom upoznaje sve zainteresirane strane.

 

U Slavonskom Brodu, 29.01.2017.

 

 

Predsjednik Uprave ĐĐ Grupe d.d.:

Tomislav Mazal

Naziv

PDF format

430 kb

Logističke usluge

Profil tvrtke : Logističke usluge

Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o., nudi i logističke usluge, manipulacije s robom u cestovnom i željezničkom prometu

1. Utovar/istovar/pretovar u cestovnom i željezničkom transportu 

   - na platou se još nalazi portalna dizalica nosivosti 14 tona koja omogućava istovar/pretovar/utovar za cestovni i željeznički promet.


2. Najam prostora 

   - otvoreni: skladišni prostor otvorenog tipa, iznajmljuje se na uređenom platou.

   -  zatvoreni: proizvodno/skladišna hala i uredski prostor.


Cjelokupan prostor je pod video nadzorom.

Đuro Đaković Strojna Obrada : Profil tvrtke : Logističke usluge : ZATVORENI SKLADIŠNI PROSTORZATVORENI SKLADIŠNI PROSTOR
Đuro Đaković Strojna Obrada : Profil tvrtke : Logističke usluge : ZATVORENI SKLADIŠNI PROSTORZATVORENI SKLADIŠNI PROSTOR
Đuro Đaković Strojna Obrada : Profil tvrtke : Logističke usluge : OTVORENI SKLADIŠNI PROSTOROTVORENI SKLADIŠNI PROSTOR
Đuro Đaković Strojna Obrada : Profil tvrtke : Logističke usluge : PORTALNA DIZALICA 14TPORTALNA DIZALICA 14T
Đuro Đaković Strojna Obrada : Profil tvrtke : Logističke usluge : OTVORENI SKLADIŠNI PROSTOROTVORENI SKLADIŠNI PROSTOR
Đuro Đaković Strojna Obrada : Profil tvrtke : Logističke usluge : PORTALNA DIZALICA 14TPORTALNA DIZALICA 14T
Đuro Đaković Strojna Obrada : Profil tvrtke : Logističke usluge : UREDSKI PROSTORUREDSKI PROSTOR
Đuro Đaković Strojna Obrada : Profil tvrtke : Logističke usluge : UREDSKI PROSTORUREDSKI PROSTOR
Đuro Đaković Strojna Obrada : Profil tvrtke : Logističke usluge : UREDSKI PROSTORUREDSKI PROSTOR