POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA : Integrirani sustav upravljanja

POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA

POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA U GRUPACIJI ĐURO ĐAKOVIĆ

 

Politika integriranog sustava upravljanja dio je cjelovite poslovne politike grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ, a primjenjuje se u ĐĐ Grupi d.d. i sljedećim povezanim Društvima:

 •  ĐĐ INDUSTRIJSKA RJEŠENJA d.d.
 •  ĐĐ STROJNA OBRADA d.o.o.
 •  ĐĐ SPECIJALNA VOZILA d.d.

 Naša misija je stvaranje cjelovitih i jedinstvenih industrijsko - proizvodnih rješenja prema željama kupaca, a osnovne organizacijske vrijednosti su iskustvo, tehnologija i profesionalizam u odnosima prema kupcima i ostalim dionicima poslovanja te u svim poslovnim procesima. 


Djelokrug rada grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ obuhvaća razvoj, projektiranje, inženjering, proizvodnju i održavanje:

 • petrokemijskih, energetskih i procesnih postrojenja, komponenti za ista i teških čeličnih konstrukcija,
 • specijalnih vojnih vozila i opreme, strojeva za razminiranje, industrijskih vozila, teretnih vagona i čeličnih konstrukcija,
 • mehaničkih prijenosnika snage strojnih komponenata, specijalnih ležajeva i opreme za naftnu industriju.

 Svoje poslovanje vodimo kroz primjenu i poboljšanje integriranog sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravlja i sigurnosti koji se temelji na načelima međunarodnih normi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i BS OHSAS 18001:2007 i djeluje zajedno sa sustavom upravljanja energijom, poštujući zakonske uvjete i ostale propise.


Posebna pozornost posvećuje se:

 • partnerskom odnosu prema kupcima i isporučiteljima proizvoda, usluga i procesa,
 • ispunjavanju zahtjeva kupaca te trajnom poboljšanju kvalitete i ekološke prihvatljivosti proizvoda,
 • trajnom unapređivanju procesa poslovanja i procesa koji utječu na okoliš, detektiranje i otklanjanje uzroka zdravstvenih rizika, nesigurnih radnih uvjeta i loših sigurnosnih praksi,
 • povećanju svijesti svih zaposlenika grupacije i njihovih isporučitelja o pitanjima kvalitete, zaštite okoliša i zdravlja te sigurnosti osoba, imovine i informacija,
 • očuvanju prirodnih resursa i energije kroz smanjivanje generiranja otpada i njegovo selektivno prikupljanje i očuvanju energije kroz primjenu implementiranog sustava upravljanja energijom,
 • obveznoj uporabi osobne zaštitne opreme koju moraju nositi sve rizicima izložene osobe tijekom boravka u prostorima grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ  tijekom rada u tuđim prostorima,
 • temeljitom istraživanju svih odstupanja od ugovorene kvalitete proizvoda i usluga, nesukladnosti u sustavu, reklamacija i prigovora dionika te incidenata koji su se dogodili ili mogli dogoditi,
 • internim auditima i upravinim ocjenama kao podlogama za poduzimanje popravnih, zaštitnih i ostalih radnji temeljenih na analizi rizika kako bi se osigurala učinkovitost integriranog sustava upravljanja i njegovo trajno poboljšanje. 

Uprava ĐĐ Grupe d.d. definira politiku za cijelu grupaciju ĐURO ĐAKOVIĆ i ista je obvezna za primjenu svima koji rade u ime grupacije  ĐURO ĐAKOVIĆ te s istom upoznaje sve zainteresirane strane.

 

U Slavonskom Brodu, 13.10.2017.

 

 

Predsjednik Uprave ĐĐ Grupe d.d.:

Tomislav Mazal

EN ISO 9001:2008

PDF format

1675 kb

EN ISO 14001:2004

PDF format

1684 kb

EN ISO 18001:2007

PDF format

1632 kb

EN ISO 50001:2011

PDF format

36 kb