POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA : Integrirani sustav upravljanja

POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA

POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA U GRUPI ĐURO ĐAKOVIĆ

 

Politika integriranog sustava upravljanja dio je cjelovite poslovne politike grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ, a primjenjuje se u ĐĐ Grupi d.d. i sljedećim povezanim Društvima:

 •  ĐĐ INDUSTRIJSKA RJEŠENJA d.d.
 •  ĐĐ STROJNA OBRADA d.o.o.
 •  ĐĐ SPECIJALNA VOZILA d.d.

 

Politika je usmjerena prema najvažnijem cilju - postati tvrtka broj 1 u regiji po izvrsnosti svojih proizvoda i usluga te odnosa prema kupcima i ostalim dionicama poslovanja, poslovnim procesima, zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti svih osoba uključenih u poslovanje grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ i sigurnosti informacija.

Djelokrug rada grupe ĐURO ĐAKOVIĆ obuhvaća razvoj, projektiranje, inženjering, proizvodnju i održavanje:

 • petrokemijskih, energetskih i procesnih postrojenja, komponenti za ista i teških čeličnih konstrukcija,
 • specijalnih vojnih vozila i opreme, strojeva za razminiranje, industrijskih vozila, teretnih vagona,
 • mehaničkih prijenosnika snage strojnih komponenata, specijalnih ležajeva i opreme za naftnu industriju.

 

Svoje poslovanje vodimo kroz primjenu i poboljšanje integriranog sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravlja i sigurnosti koji se temelji na načelima međunarodnih normi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i BS OHSAS 18001:2007 i djeluje zajedno sa sustavom upravljanja energijom, poštujući zakonske uvjete i ostale propise.

Posebna pozornost posvećuje se:

 • partnerskom odnosu prema kupcima i dobavljačima, posebno tijekom usklađivanja termina, specifikacija i zahtjeva vezanih za kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlja i sigurnosti,
 • poboljšanju kvalitete proizvoda i procesa, sprječavanju onečišćenja, smanjenju generiranog opasnog otpada, detektiranju i otklanjanju uzroka zdravstvenih rizika, nesigurnih radnih uvjeta i loših sigurnosnih praksi,
 • stručnom osposobljavanju i povećanju svijesti svih zaposlenika ĐURE ĐAKOVIĆA i njihovih dobavljača o pitanjima upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zaštitom zdravlja i sigurnosti,
 • očuvanju prirodnih resursa i energije kroz njihovo racionalno korištenje te smanjenje, ponovnu uporabu, recikliranje i selektivno prikupljanje otpada
 •  obveznoj uporabi osobne zaštitne opreme koju moraju nositi sve rizicima izložene osobe tijekom boravka u prostorima ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe i svi zaposlenici ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe tijekom rada u tuđim prostorima,
 • temeljitom istraživanju svih incidenata koji su se dogodili ili mogli dogoditi,
 • ocjenama sustava upravljanja i internim auditima kao podlogama za poduzimanje popravnih i preventivnih radnji kako bi se osigurala efikasnost sustava i kontinuirano unapređenje.

 

Uprava ĐĐ Grupe d.d. definira politiku za cijelu grupu ĐURO ĐAKOVIĆ i ista je obvezna za primjenu svima koji rade u ime ĐURO ĐAKOVIĆ te s istom upoznaje sve zainteresirane strane.

 

U Slavonskom Brodu, 29.01.2017.

 

 

Predsjednik Uprave ĐĐ Grupe d.d.:

Tomislav Mazal

EN ISO 9001:2008

PDF format

1675 kb

EN ISO 14001:2004

PDF format

1684 kb

EN ISO 18001:2007

PDF format

1632 kb

EN ISO 50001:2011

PDF format

36 kb