POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA : Integrirani sustav upravljanja

POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA


POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA U 

GRUPACIJI ĐURO ĐAKOVIĆ

 

Politika integriranog sustava upravljanja dio je cjelovite poslovne politike grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ, a primjenjuje se u ĐĐ Grupi d.d. i sljedećim povezanim Društvima: 

·        ĐĐ INDUSTRIJSKA RJEŠENJA d.d.

·        ĐĐ STROJNA OBRADA d.o.o. i 

·        ĐĐ SPECIJALNA VOZILA d.d.

 

Naša misija je stvaranje cjelovitih i jedinstvenih industrijsko-proizvodnih rješenja prema željama kupaca, a osnovne organizacijske vrijednosti su iskustvo, tehnologija i profesionalizam u odnosima prema kupcima i ostalim dionicima poslovanja te u svim poslovnim procesima.


Djelokrug rada grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ obuhvaća razvoj, projektiranje, inženjering, proizvodnju i održavanje:

· petrokemijskih, energetskih i procesnih postrojenja, komponenti za ista i teških čeličnihkonstrukcija,

· specijalnih vojnih vozila i opreme, strojeva za razminiranje, industrijskih vozila, teretnih vagona i čeličnih konstrukcija,

· mehaničkih prijenosnika snage strojnih komponenata, specijalnih ležajeva i opreme za naftnu industriju.


Svoje poslovanje vodimo kroz primjenu i trajno poboljšanje integriranog sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravlja i sigurnosti koji se temelji na načelima međunarodnih normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i B5 OHSA5 18001:2007 i djeluje zajedno s ostalim sustavima upravljanja, poštujući zakonske uvjete i ostale propise.


Posebna pozornost posvećuje se:

  • partnerskom odnosu prema kupcima i isporučiteljima proizvoda, usluga i procesa,
  • ispunjavanju zahtjeva kupaca te trajnom poboljšanju kvalitete i ekološke prihvatljivosti proizvoda,
  • trajnom unapređivanju procesa poslovanja i procesa koji utječu na okoliš, detektiranje i otklanjanje uzroka zdravstvenih rizika, nesigurnih radnih uvjeta i loših sigurnosnih 'praksi,
  • povećanju  svijesti svih zaposlenika grupacije i njihovih isporučitelja 0 pitanjima kvalitete, zaštite okolisa i zdravlja te sigurnosti osoba, imovine i informacija,
  • očuvanju prirodnih resursa kroz smanjivanje generiranja otpada i njegovo selektivno prikupljanje i očuvanju energije kroz primjenu implementiranog sustava upravljanja energijom,
  • obveznoj prevenciji od ozljeda primjenom mjera za zaštitu na radu propisanih zakonom pa i vise od toga,
  • temeljitom lstraživanju svih odstupanja od ugovorene kvalitete proizvoda i usluga, nesukladnosti u sustavu, reklamacija i prigovora dionika te nezgoda i incidenata koji su se dogodili iii mogli dogoditi,
  • internim auditima i upravinim ocjenama kao podlogama za poduzimanje popravnih, zaštitnih i ostalih radnji temeljenih na analizi rizika kako bi se osigurala učinkovitost integriranog sustava upravljanja i njegovo trajno poboljšanje.

 

Uprava ĐĐ Grupe d.d. definira ovu politiku za cijelu grupaciju ĐURO ĐAKOVIĆ i ista je obvezna za primjenu svima koji rade u ime grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ te s istom upoznaje sve zainteresirane strane.

 

 

U Slavonskom Brodu, 28.05.2018.

 

Predsjednik Uprave ĐĐ Grupe d.d.: 

                                                                                                                                            Marko Bogdanović